Iná moja tvorba

Osem starejších (2015) - príbeh na pokračovanie v obecnom časopise Bernolák (nájede ho tu v záložke s rokom 2015), kde je hlavným hrdinom kocúr Ňufík z Koalície

Veda nás baví (2014 - 2015) - písanie krátkych článkov na facebookovskú stránku na rôzne témy (podtlak, zvuk, atmosféra Zeme a pod.)

Žieňa (2014) - báseň publikovaná v zborníku "Vymítání hrůzy aneb čtenáři se bojí rádi", ktorý vznikol ako finálne dielo rovnomennej súťaže (zborník je možné kúpiť tu - www.pravek.cekuj.net/?p=450)

Silvana s.r.o. (2013 - 2014) - písanie krátkych článkov na zadané témy ( ukážku môžete nájsť tu - článok s názvom Pozriem sa do zrkadla...  alebo na tejto adrese články s názvom Pajštún, Limbašská vyvieračka, Včielky naše milované, Hnoj je dobrý, je fajn, Slow verzus fast fashion ai.) (časom napíšem všetky články, ktoré sú publikované a sú moje - zatiaľ len taký výber, pretože nie všetky články som písala ja :) )